Wat is de vraag?

Bij het classificeren wordt achterhaald wat de vraag van de klant is, zodat bepaald kan worden wat er met het klantcontact moet gebeuren.