Multichannel, social media en het nieuwe werken hebben de manier waarop klanten met bedrijven en organisaties communiceren de afgelopen jaren sterk veranderd. We brengen onze eigen apparatuur mee naar het werk (smartphone, tablet of laptop) en willen thuis en onderweg net zo kunnen werken als op kantoor. We kunnen HD voice gesprekken voeren en gebruik maken van beeldbellen. Ook maken we steeds meer gebruik van Instant Messaging en chat en willen we weten of iemand wel of niet beschikbaar is (Presence). Met de Telios basis IP telefonie oplossing spelen we volledig in op deze trends.

Telios IP telefonie

 • Gebaseerd op de open SIP standaard en Open Source

 • Volledig redundant en extreem schaalbaar

 • Ondersteuning van hoge kwaliteit audio met HD sound

 • Ondersteuning van beeldbellen en telefonisch vergaderen

 • Inclusief Instant Messaging, Voice mail en keuzemenu’s

Mogelijkheden voor

 • Het routeren van inkomende gesprekken

 • Het beheren van gebruikers, toestellen en verkeersklassen

 • Flexibele routeringen Find-me, Follow-me

 • Flexplekken en groepschakelingen

 • Eenvoudig delen van toestellen en lijnen

Beeldbellen & vergaderen

In de basis IP telefonie oplossing is het mogelijk om een telefonische vergadering op te zetten door te bellen naar een centraal nummer en het invoeren van een vooraf gecommuniceerd boxnummer. Optioneel kunnen vergaderingen worden opgenomen en gearchiveerd.

De Telios basis IP telefonie oplossing is een pure SIP oplossing. In tegenstelling tot diverse andere SIP systemen, wordt geen gebruik gemaakt van een zogenaamde Back to Back User Agent. Hierdoor ontstaat een architectuur waarbij het geluid niet onnodig door een specifiek systeem loopt, maar rechtstreeks tussen toestellen en/of gateways. In een pure SIP oplossing communiceren de “end points” (zeg maar: de telefoons) rechtstreeks met elkaar.

Door SIP telefoons met een video mogelijkheid te plaatsen, kunnen binnen het eigen VoIP netwerk direct videogesprekken worden gevoerd. Beeldbellen is dus mogelijk zonder enige verdere aanpassing.

IP telefonie bedienpost

Voor het afhandelen van gesprekken door een receptioniste is de bedienpost essentieel. Inkomende oproepen worden getoond en kunnen handmatig of automatisch worden beantwoord, in de wacht worden gezet of worden doorverbonden met of zonder ruggespraak. Het doorverbinden kan plaatsvinden met het toetsenbord, via een menu of door slepen bij gebruik van een touchscreen. De bedienpost heeft de mogelijkheid om diverse telefoonboekjes naast elkaar te gebruiken via XML, LDAP of vanuit Outlook. Vaak zullen er meerdere bellers tegelijkertijd zijn. Met de bedienpost wordt duidelijk hoelang iemand wacht en wordt gesignaleerd als een beller te lang in de wacht staat. Het is mogelijk om het aantal gelijktijdige bellers te maximeren. Het is ook mogelijk om niet beantwoorde gesprekken door te schakelen. De bedienpost heeft een geïntegreerde webbrowser en e-mail applicatie. Het is dus niet nodig om de bedienpost applicatie te verlaten om een e-mail te sturen of het intranet te raadplegen.

CRM integratie is mogelijk door een URL op te geven waarin het nummer van de beller (of het gebelde nummer) wordt verwerkt. Op deze wijze kan bijvoorbeeld eenvoudig met Salesforce, SugarCRM en vergelijkbare pakketten worden geïntegreerd.

De bedienpost heeft een geïntegreerde softphone die continu de kwaliteit van het netwerk meet en een hoge kwaliteit garandeert. Het is echter ook mogelijk om in slave mode te werken, waarbij een separaat telefoontoestel gebruikt wordt. Dit is met name bruikbaar in situaties waarin een thin client gebruikt moet worden.

Vast-mobiel integratie

De term “vast-mobiel integratie” is helaas niet eenduidig. Er zijn diverse mogelijkheden om vaste toestellen beter te laten samenwerken met mobiele toestellen. Deze mogelijkheden zijn:

Twinning

De gebruiker ontvangt oproepen op zowel zijn vaste als mobiele toestel, waarbij de gebruiker zelf kan aangeven of zijn vaste en mobiele toestel tegelijkertijd of in een bepaalde volgorde moeten overgaan. Ook is het mogelijk om hierbij een tijdschema in te stellen.

Forced on PBX

Alle oproepen van en naar uw mobiel worden via de PBX geleid. Medewerkers met een vast toestel kunnen dan zien of een mobiel toestel vrij of bezet is. Daarnaast worden de oproepen van mobiel naar vast aangevuld met de naam van de collega.

SIP client

Uiteraard is het mogelijk om softphones te gebruiken, zowel op werkstations als op mobiele apparaten. Vanzelfsprekend dient het datanetwerk WiFi of 4G wel geschikt te zijn voor Voice over IP. Telecats maakt gebruik van BRIA softphones.

Telios & Microsoft Skype

Met ondersteuning voor

 • Onderling bellen en gebeld worden van en naar Microsoft Skype via Telios

 • Doorverbinden van interne en externe gesprekken Microsoft Skype via Telios

 • Call pickup vanaf Microsoft Skype via Telios

 • Koppelen van de presence informatie Microsoft Skype en Telios

Telios CCO Skype functies

 • Aan en afmelden via Microsoft Skype als contact center medewerker op Telios CCO

 • Gebruik van Telios contact center met ACD routing, beurtmelder, callrecording en CTI

 • Koppeling Telios IVR server voor het melden van openingstijden, calamiteiten, identificatie van bellers

 • Uitgebreide monitoring en rapportage op het contact center

Open Source Open Standaard

Bij open standaarden zijn er geen barrières bij het gebruik van de standaarden door ICT-gebruikers en aanbieders. Open standaarden bevorderen de interoperabiliteit (digitale uitwisseling van informatie) en onafhankelijkheid van softwareleveranciers. Als software gebruik maakt van open standaarden, wordt het mogelijk om verschillende leveranciers te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van ICT-systemen die op elkaar aansluiten.

Bij Open source is de broncode van de software vrij beschikbaar en in het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren. De vrijheid om de software aan te passen heeft ertoe geleid dat belanghebbenden gezamenlijk werken om de software te verbeteren of uit te breiden.

Telecats levert communicatie oplossingen op basis van open source platformen met als voordeel:
Verbeterde interoperabiliteit en grote ontwikkelkracht van de open source communities.

AudioCodes Mediant gateway en SBC

Telecats biedt met AudioCodes een compleet portfolio van Voice over IP Media Gateways en systemen. AudioCodes biedt innovatieve, betrouwbare en rendabele technologie voor de nieuwe Voice over IP infrastructuur. AudioCodes is marktleider in spraakcompressie technologie. System integrators en service providers kunnen met de oplossingen van AudioCodes een brug slaan tussen diverse “traditionele” netwerken en een nieuwe voice infrastructuur.

Meer oplossingen Telecats